مزایای پیاده‌سازی استاندارد ISO 45001 در سازمان‌ها

مزایای پیاده‌سازی استاندارد ISO 45001 در سازمان‌ها: ایمنی بیشتر، بهره‌وری بالاتر مزایای ISO 45001 در سازمان‌ها :پیاده‌سازی استاندارد ISO 45001 در سازمان‌ها می‌تواند تأثیرات قابل توجهی بر ایمنی، سلامت کارکنان و بهره‌وری کلی داشته باشد. در این مقاله به بررسی مزایای اصلی این استاندارد می‌پردازیم. 1. بهبود ایمنی و سلامت کارکنان …

استاندارد ایزو 45001

استاندارد ایزو 45001 از اولین سال انتشار ایزو 18001 (OHSAS) که به عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی (occupational health and safety management system (OH & SMS) به رسمیت شناخته شده بود، 16 سال بعد، استاندارد ایزو جدیدی برای جایگزینی با استاندارد ایزو 18001 (OHSAS) توسعه یافته است، …