ایزو 34010

ایزو 34010: این مقاله همچنین بخشی از یک سری مقالات در مورد الزامات سیستم های مدیریت دانش ISO 30401 – استاندارد مدیریت دانش بین المللی (KM)، است. با انتشار پیش نویس عمومی ISO 30401، بحث های پویا به وجود آمد. نگرانی اساسی در مورد عدم وجود مشاوره برای این استاندارد …