استاندارد ایزو 27001:2013

استاندارد ایزو 27001:2013 در این متن توجه شما را به اطلاعاتی در رابطه با استاندارد ایزو 27001:2013 جلب مینماییم: درعصر فناوری اطلاعات امروز ، امنیت اطلاعات و پیاده سازی یک سیستم اثر بخش امنیتی ، امری لازم و ضروری برای هرمجموعه ایی است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات یکی ازسیستمهای مدیریتی بسیار …

کنترل عملیات در ایزو 27001

کنترل عملیات در ایزو 27001 برای اطلاعات در مورد کنترل عملیات در ایزو 27001 متن زیر را مطالعه فرمایید. طرحریزی و کنترل عملیات سازمان باید فعالیت های تعیین شده در بند 6-1 و 6-2 را طرحریزی، پیاده سازی و کنترل نماید. سازمان باید تغییرات طرحریزی شده را کنترل نماید و اثرات …