بازپس گیری و فراخوان

بازپس گیری و فراخوان در این نوشته مطالبی مختصر در مورد بازپس گیری و فراخوان در سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی ارائه می دهیم. در صورت آلوده شدن ماده ی غذایی یا مشکوک بودن به سلامت آن برای مصرف انسانی باید آن را از بازار جمع آوری و یا فرا خواند …