حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست

حفاظت محیط زیست:

استاندارد ایزو 14001 استاندارد زیست محیطی محسوب می شود  از جمله مهم ترین موتردی که می بایست مطابق این استاندارد رعایت شود شامل:

-ملاحظات خاک برداری

به دلیل آلودگی احتمالی خاک،کار خاک برداری میبایست تنها بعد از اخذ مجوز خاکبرداری انجام گردد.

-زباله خطرناک

دفع کلیه زباله ها می بایست در مشخصات پروژه مورد توجهقرار گیرد .برای موقعیت هایی که در مشخصات معین نشده اند میبایست از اداره محیط زیست استعلام گردد.

مشاوره ایزو 45001 در کنار ایزو 14001 به علت هم پوشانی تایر بلقوه ای به سازمان ها ایفا میکند .

-رفع آلودگی ابزار آلات /تجهیزات

بعضی پروژه ه ای تخریب ،تغییر مکان تجهیزات پتانسیل آلودگی ابزار و ماشین الات را در پی دارند.پیمانکارانی که در محیطی با آلودگی شناحته شده مشغول به کار هستند میبایست در برنامه ایمنی برنامه رفع آلودگی تجهیزاتی چون لیفتراگ ،لودر،ابزار های دستی و غیره درج گردد. بعضی از آلاینده ها شامل روغن های پلی کربنات بی فنیل و حلال ها می باشند در صورتی که پروژه ای شامل چنین آلاینده ه ایی باشد کار دفع و پاک کردن می بایست مطابق با استاندارد و با هماهنگی مقامات محلی انجام گیرد.

استاندارد ایزو 14001 و مشاوره ایزو 14001 به سازمان ها مخصوصا سازمان هایی با ریسک خطرات بالا از نظر زیست محیطی کمک شایانی را میکند و با رعایت بند های این استاندارد حجم زیادی از خطرات کاهش پیدا می کند .

@Aryangostarc

در مسیر موفقیت با ما همراه شوید

ایزو 14001

ایزو 14001

سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001 به عنوان یک عنصر موثر در نظام مدیریت، عملکرد زیست محیطی سازمان را بهبود بخشیده، نظام مدیریت را منسجم و استاندارد کرده، اجرا و راهبری امور را هماهنگ ساخته، مدیران را با شیوه های حل مشکلات آشنا نموده و موانع ساختاری موجود را مشخص می سازد. این استاندارد انعطاف پذیر بوده و اجزای آن متناسب با ویژگیهای هر سازمان و نیز قوانین و شرایط محیط زیست هر کشور انتخاب می شود.
و با هدف برقراری نظام مدیریت زیست محیطی در نظام موجود در یک سازمان، شرکت و… استقرار می یابد، تا با روشی هدفمند و نظام مند، مشکلات و خطرات زیست محیطی مرتبط با فعالیتهای سازمان را در قسمتهای مختلف شناسایی و سپس به دسته بندی آنها بپردازد. در مرحله بعد برحسب اولویت بندی های صورت گرفته ، برنامه های مشخصی به منظور کنترل و کاهش خطرات و مشکلات مذکور، تدوین می گردد که در آنها حوزه فعالیت، زمان انجام، مسئولیت ها و روشهای انجام کار دقیقاً مشخص شده است.

مزاياي استفاده از ISO 14001
سازمان با برخورداري از سيستم مديريت زيست محيطي :

• قادر به شناسايي ريسک ها و فرصت هاي بهبود کارآيي زيست محيطي خود خواهد بود.
• از تطابق با نيازمندي هاي قانوني زيست محيطي اطمينان خواهد يافت.
• صرفه جويي و کاهش در هزينه هاي مربوط به (مصرف انرژي،پسماندها و مواد اوليه) را شاهد خواهد بود.
• قادر به قدم برداشتن در مسير بهبود مستمر کارآيي زيست محيطي و دستيابي به اهداف استراتژيک خود خواهد بود.
• از رويکردي ساختاريافته در تعيين اهداف زيست محيطي و ابزار دستيابي به آنها برخودار ميگردد.
• روابط خوبي با مشتري به عنوان يك تامين كننده محصولات يا خدمات ايجاد خواهد نمود.
• ريسك فعاليت ها و فرايندها را در سازمان كاهش خواهد داد.
• خود را ملزم به استفاده بهينه از منابع طبيعي مي نمايد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 14001:2015 سیستم مدیریت محیط زیست (EMS) در راستای به حداقل رساندن نارسایی ها و صدمات به محیط زیست الزاماتی را برای سازمانها ایجاد می نماید که کمترین آلایندگی و آسیب را به محیط اطرافشان وارد کنند. سازمان بین المللی استاندارد در سال 1993 جهت یکپارچگی سازمانها در حوزه کنترل و کاهش اثرات زیست محیطی، تصمیم به تدوین یک استاندارد بین المللی نمود و در سال 1996 اولین سری این استاندارد منتشر شد. این استاندارد یک استاندارد عمومی محسوب می شود که هر سازمانی بدون توجه به نوع فعالیت و اندازه می تواند جهت اخذ این استاندارد اقدام نماید.

ایزو 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 آخرین ویرایش استاندارد مدیریت زیست محیطی است که از دیدگاه استراتژیک به مسأله محیط زیست توجه داشته و سازمانها را ملزم می نماید که این موضوع را در برنامه­ریزی­های راهبردی خود در نظر گیرند. علاوه بر اینکه مسائل محیط زیستی یکی از دغدغه های دنیای امروز محسوب می شود این نوع نگرش به این استاندارد می­تواند در زمینه سودآوری و توسعه اقتصادی پایدار موثر باشد. توجه به نظرات ذینفعان و قوانین بین المللی و ملی، نگرش مبتنی بر ریسک و ایجاد فرهنگ مدیریت محیط زیستی در سازمان از جمله تغییراتی است که جهت هماهنگی با تغییرات اخیر ISO 9001:2015 در این استاندارد در نظر گرفته شده است. تفاوت عمده ویرایش جدید با ویرایش قبلی آن توجه به اثرات زیست محیطی چرخه حیات محصول و بحث پسماند و بازیافت است.

استاندارد ISO 14001:2015

استاندارد ISO 14001:2015 در 10 بند مطابق و هماهنگ با آخرین ویرایش ایزو 9001 تهیه شده که به راحتی به طور یکپارچه قابل اجرا خواهد بود. این استاندارد مهمترین مسائل روز محیط زیستی همچون پیشگیری از تغییرات آّب و هوایی، کاهش مصرف سوخت­های فسیلی، حفاظت از تنوع زیستی و اکوسیستم­ها را در مرکز توجه قرار می­دهد.‌

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

ایزو 14001 و OHSAS 18001 چیست؟

این دو استاندارد پس از استاندارد ایزو 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) از شناخته شده ترین و کاربردی ترین استانداردهای مدیریتی بین المللی در ایران هستند و بسیاری از سازمان ها جهت ارتقاء سطح عملکردی خود ترجیح میدهند پس از پیاده سازی الزامات ایزو 9001، به پیاده سازی الزامات ایزو 14001 و OHSAS 18001 نیز بپردازند.

ایزو 14001

ایزو 14001 سیستم مدیریتی محیط زیستی است و الزاماتی را جهت حفظ محیط زیست و پایداری آن مشخص کرده است. بسیاری از سازمان ها فعالیت هایی انجام می دهند که می توانند اثرات زیست محیطی داشته باشد مانند بسیاری از کارخانه ها و محیط های صنعتی. این استاندارد سعی در شناسایی فعالیت های سازمانی دارد که می تواند بر روی محیط زیست تاثیر گذار باشد (جنبه های زیست محیطی) و سپس راهنماهایی را جهت کاهش تاثیرات آنها بر محیط زیست و یا از بین بردن آنها ارائه میدهد. به عبارتی سازمان جهت کنترل جنبه ها زیست محیطی خود نیازمند استقرار این سیستم مدیریتی می باشد تا تمام فعالیت ها تحت کنترل سازمان باشد. جهت پیاده سازی سیستم ایزو 14001 الزامی وجود ندارد که عمده فعالیت سازمان مربوط به محیط زیست باشد بلکه می تواند حتی یک سازمان یا شرکت خدماتی که بخشی از فعالیت های کوچک آن هم می تواند به محیط زیست اثراتی را وارد کند، جهت ارتقاء حفظ محیط زیست و تقویت سیستم مدیریتی خود این سیستم را در سازمان پیاده سازی کند.

OHSAS 18001

اما OHSAS 18001 که بسیاری به اشتباه آن را ISO می پندارند نیز یکی از سیستم های مدیریتی معروف در ایران است. این سیستم به نام سیستم ایمنی و بهداشت شغلی شناخته می شود و همانطور که ایزو 14001 سعی در شناسایی و کاهش یا حذف اثرات زیست محیطی مخرب دارد، این استاندارد نیز سعی در شناسایی مخاطرات شغلی و مسائل بهداشتی موجود در سازمان دارد. به عنوان مثال خطرات شغلی که یک اپراتور دستگاه تراش، دکل بند و … را تهدید میکند، و یا حتی مشاغل سبکتر مانند کارکنان اداری. در کنار خطرات نیز به بررسی مسائل بهداشتی آن ها پرداخته خواهد شد و پس از شناسایی این موارد اقداماتی را جهت کاهش یا حذف خطرات و مسائل بهداشتی ارائه می کند.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

قانون مديريت پسماند

قانون مديريت پسماند

در این بخش اطلاعاتی در رابطه با قانون مدیریت پسماند ارائه شده است:
محيط زيست مجموعه اي بسيار بزرگ و درهم پيچيده از عوامل گوناگون است كه بر اثر روند و تكامل تدريجي موجودات زنده و اجراي سازنده سطح زمين به وجود آمده است بنابراين در فعاليت-هاي انسان تأثير مي گذارد و از آن متأثر مي گردد در طول تاريخ بشري رابطه انسان با محيط زيست همواره به صورت تابعي از رفتار او با پيرامون طبيعي خود بوده است اين رفتار طي قرون متمادي اشكال متفاوتي به خود گرفته و روز به روز بر گستردگي و پيچيدگي آن افزوده شده است.

بدين ترتيب انسان ها از آغاز زندگي يكجانشيني، همواره پسمانده ها را به طريقي از محيط زندگي خود دور ميكردند كه اين كار به دليل پائين بودن ميزان جمعيت از يكسو، كميت و كيفيت زباله ها از سوي ديگر دفع زباله ها را دچار مشكلاتي نمي كرد و بسياري از مواد كه زايد ناميده مي شوند به نوعي بازيافت شده يا در اطراف سكونتگاه هاي انساني يا داخل آنها دفع مي شدند ولي با افزايش جمعيت و رشد و گسترش شهرنشيني و تغيير الگوي مصرف و استفادة وسيع از موادي كه به آساني تجزبه نمي شوند عوارض دفع غير بهداشتي و بازيافت مواد زايد آشكار شد و از آن پس مديريت اين مواد به صورت منسجم توسط سازماني مشخص در شهرهاي جهان آغاز گرديد.

وضعيت نامطلوب مديريت پسماند

اين مقوله در كشور ما نيز در بين مسايل و مشكلات متعدد شهري اهميت فوق العاده اي را به خود گرفت و فقدان استراتژي صحيح در جهت ساماندهي وضعيت نامطلوب مديريت پسماند منجر به توجه بيشتر مسئولان و برنامه ريزان در زمينه تدوين قانون مديريت پسماند گرديد كه پس از تدوين و تصويب و ابلاغ آن گامي بسيار مهم و نقش آفرين در تاريخچه مدريت پسماندها در ايران برداشته اند. در اين راستا سازمان مديريت پسماند شهرداري ساوه نيز قصد دارد با چاپ قانون مديريت پسماند و آئين نامه اجرائي آن قدمي مثبت جهت ارتقاء سطح فرهنگ عمومي شهروندان در زمينه قوانين مربوط به پسماندها بردارد.

تاريخچه تدوين و تصويب قانون:

امروزه يكي از محورهاي اصلي و بسيار مهم « مديريت چرخه مواد » و يا فراتر از آن « مديريت پسماندها » موضوع توسعه پايدار است با توجه به اهميت موضوع ، سازمان بازيافت و تبديل مواد شهرداري تهران در سال 1374 ، با براي شهر « طرح جامع مديريت پسماندهاي جامد » كمك بانك جهاني و همكاري يك مشاور آلماني ، اقدام به تهيه تهران نمود.
يكي از اولويت هاي پيش بيني شده در اين طرح به عنوان ضمانت و پشتوانه اجراي برنامه هاي تدوين شده ،تهيه و تصويب قانون پسماندها بود. بدين منظور سازمان مذكور در سال 1376 علي رغم نداشتن مسئوليتي “قانون زباله” براي تدوين قانون با توجه به ضرورت امر و براي برانگيختن انگيزه ها ، اقدام به تهيه متن پيشنهادي نمود.

جهت مشاور ایزو مانند ایزو 14001 با کارشناسان آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.

آمادگی اضطراری و مراحل انجام تخریب

آمادگی اضطراری

آمادگی اضطراری عامل حیاتی در پروسه تخریب است. کارگران می بایست بدانند چگونه به موقعیت های اضطراری احتمالی پاسخ دهند و مسیرهای خروجی می بایست مشخص و تعریف شده باشند. بیمارستان ها و مراکز درمانی در نزدیکی کارگاه می بایست مشخص شوند و نام، آدرس و شماره تلفن آنها نیز در دسترس باشد. تجهیزات امداد و کمک های اولیه می بایست در دسترس کارگران باشد. منظقه تخریب می بایست برای اطمینان از اینکه تنها افراد مجاز می توانند وارد کارگاه شوند بطور مشخصی علامت گذاری شده باشد. کلیه کارگران می بایست از تجهیزات حفاظتی فردی استفاده کنند و با انجام فعالیت های ایمن و اقدامات اضطراری آشنا باشند.

ماده 208 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:  در محوطه تخریب باید گذرگاه های مطمئنی برای عبور و مرور کارگران در نظر گرفته شود. این گذرگاه ها باید روشن و فاقد هر گونه مانع باشد.

مراحل انجام تخریب

 • کار را به دقت برنامه ریزی کنید.
 • تخریب دیوارهای خارجی و طبقات را ازبالای سازه شروع کرده و به قسمت پایین ادامه دهید.
 • اجزای سازه ای یا حمایتی در هر طبقه تا زمانی که طبقات فوقانی تخریب نشده اند جدا نکنید.
 • کلیه گچ بری ها یا سایر سنگ کاری های تزیینی را قبل از تخریب دیوارها جدا کنید.
 • زمانی که ریسک واژگونی سازه وجود دارد از انجام کار خودداری کنید تا زمانی که خطر از طریق شمع زنی، مهاربندی یا سایر اقدامات حفاظتی حذف گردد.
 • کلیه پله ها، مسیرهای رفت و آمد و نردبان ها را بازدید کرده و کلیه راه پله ها روشنایی داشته باشند.

ماده 209 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: به استثناء پلکان ها، راهرو ها و نردبان ها و درهایی که برای استفاده کارگران به کار می رود باید کلیه راه های ارتباطی دیگر ساختمان در تمام مدت تخریب مسدود گردد.

 • از طریق ناوه سربسته ( به وسیله آن اشیاء غیرضروری و نخاله ها را به پایین می فرستند) برای تخلیه فرستادن مواد تخریب به زمین استفاده شود.

ماده 211 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: مصالح ساختمانی نباید به وسیله سقوط آزاد به خارج پرتاب شود، مگر آنکه پرتاب از ئاخا کانال های چوبی یا فلزی انجام گیرد.

ماده 212 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کانال های چوبی یا فلزی که برای هدایت مصالح به خارج به کار می رود چنانچه بیش از 45 درجه شیب داشته باشند باید از چهار طرف کاملا مسدود باشد، به استثنای دهانه هایی که برای ورود و خروج مصالح تعبیه گردیده است.

ماده 213 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی:: دهانه خارجی کانال های چوبی یا فلزی باید مجهز به درچه محکمی بوده و در هنگام کار به وسیله یک نفر کارگر مراقبت شود و در سایر مواقع درب آن مسدود باشد. همچنین در ابتدای کانال های مزبور نیز باید تدابیر ئ احتیاطات لازم برای جلوگیری از سقوط اتفاقی کارگران به داخل دهانه ورودی به کار برده شود.

آزبست یا سایر ضایعات سمی می بایست قبل از آغاز به تخریب هر سازه ای جدا گردند. پایداری سازه به واکنش قسمت های مختلف بستگی دارد. یک مرحله نادرست در جداسازی این قسمت ها می تواند منجر به واژگونی ناگهانی و غیر برنامه ریزی شده گردد.

ماده 197 آیین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی: کلیه شیشه های موجود در در و پنجره ها باید قبل از شروع عملیات تخریب، درآورده شده و در محل مناسبی انبار گردد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی

در این متن اطلاعاتی در رابطه با مدیریت بهداشت و ایمنی در کارگاه های ساختمانی ارائه شده است:

نگهداری محیط

نگهداری محیط شامل حداقل دفع روزانه زباله های ساختمانی و ظروف خالی حاوی مواد قابل اشتعال یا قابل احتراق است. در پایان یک روز کاری کلیه زباله ها می بایست از سطح کارگاه جمع آوری گردد. نگهداری محیط می بایست به عنوان بخشی از رویه کار در نظر گرفته شود. کلیه محیط ها می بایست تمیز نگه داشته شوند. مواد و تجهیزات می بایست در جای خود قرار داده شوند و در محل های مورد نظر نگهداری شوند.

نگهداری مواد قابل احتراق

نگهداری مواد قابل احتراق در محیط های ساختمانی بدون استفاده از سیستم آبپاش خودکار (اسپرینکلر) مجاز نمی باشد. محل های نگهداری نمی بایست جلوی مسیرهای خروج اضطراری را بگیرند.

ورود به فضای سربسته

فضاهای سربسته محل هایی هستند که ورود و خروج از آنها به سختی انجام می گیرد. مثال هایی از این موارد شامل: مخازن، تونل، چاه، فضای تنگ و هر محیط محیط زیرزمینی.کار در فضای بسسته میتواند فوق العاده خطرناک باشد.

جهت مشاور OHSAS 18001 کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.

 

 

اجرای برنامه ایمنی

اجرای برنامه ایمنی:

برای اطمینان از اینکه برنامه مکتوب ایمنی توسط کارگران، پیمانکاران (اصلی و فرعی) پیگیری می شود، موارد زیر می بایست در اجرای برنامه مکتوب ایمنی شامل گردد:

 • رهبری مدیریت و مشارکت کارگران در ایمنی و بهداشت

برنامه ایمنی می بایست نشان دهنده این باشد که کلیه مدیران، سرپرستان و کارگران امکان دسترسی به اطلاعات مربوطه، آموزش و منابع پیرامون ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای انجام مسئولیت های خود را داشته باشند.

 • مسئول ایمنی در کارگاه
 • شناسایی و ارزیابی خطرات

بازدید های صورت گرفته از محیط کار، مواد و تجهیزات که توسط فردی واجد صلاحیت انجام گرفته و به تأیید مدیر پروژه رسیده می بایست مستندسازی شود. ارزیابی خطرات پروژه و شناسایی کنترل های خطر برای عناصر خطرناک کار قبل از آغاز به کار (آنالیز خطر فعالیت). ارزشیابی و مستندسازی خطرات روزمره کار، مرور با کارگران قبل از آغاز به کار (آنالیز روزانه خطر).

 • روش های جدید

ما همواره با روش های جدیدی رو به رو هستیم. در صورتی که از روش های جدیدی اطلاعاتی دارید، دیگران را نیز از آنها آگاه سازید. ابزار، تجهیزات و تکنیک ها در حال تغییر و اصلاح هستند.

 • پیشگیری و کنترل خطر
 • ارزشیابی اثربخشی برنامه
 • بازدیدها و جلسات ایمنی
 • جلسه های هفتگی ایمنی
 • اطلاعرسانی خطر
 • حوادث/آسیب ها/کمک های اولیه
برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675
 ایزو 14001 تخصص ماست.

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی

اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی:

در این متن اظلاعاتی در رابطه با اجزای مدیریت ایمنی در پروژه های ساختمانی ارائه شده است:

پروژه های ساختمان محتمل خطراتی زیاد هستند. هدف اصلی در ایمنی و بهداشت ایجاد محیط کار ایمن تر از طریق مدیریت بهینه ایمنی و بهداشت است. هر کسی تحت هر عنوان که درگیر پروژه های ساختمانی است مسئول ایمنی و  بهداشت است.با وجود آنکه کارفرما مسئولیت اساسی دارد، افراد معتمد می توانند در هر زمانی نقش اساسی را در پروسه ایمنی و بهداشت ایفا کنند و افراد مهم و کلیدی در پروژه وظیفه تأمین نیازهای ایمنی و بهداشت در محیط کار را بر عهده دارند.مدیران نیاز است برای اطمینان از ایمنی و بهداشت افرادی که با آنها برای انجام کارها در پروژه قرارداد بسته اند کلیه مراحل قابل اجرا را به کار بندند. مراحلی که نیاز است به اندازه و دامنه هر پروژه بستگی دارد. هر چه پروژه بزرگتر باشد، دامنه وسیع تری از خطرات و ریسک های احتمالی وجود خواهد داشت. طراحان/مشاوران نیاز ویژه در نظر گرفتن اثر بالقوه فعالیت هایشان بر ایمنی و بهداشت در انجام کار و سایر افراد که تحت تأثیر آن قرار می گیرند.

بطور خلاصه، هر کسی که در پروژه ساختمانی از هر نوعی مشغول به کار است – از برنامه ریزان، طراحان، سرپرستان، گرفته تا کارگران مشغول در کارگاه دارای نقشی در مدیریت ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی هستند.

هفت نکته مهم برای یک برنامه ریزی موفق وجود دارد:
 • تعهد به کار ایمن
 • تجربه/مهارت کارشناسی(رسیدگی فنی)
 • مدیریت مؤثر
 • هماهنگی/ارتباط/بازخورد
 • اطلاعات
 • آموزش
 • کنترل و گزارش
برای مشاوره ایزو 14001 همین حالا با کارشناس شرکت آریان گستر تماس حاصل فرمایید.
021-77942240-77959675
ایزو 14001 تخصص ماست.

 

سیستم مدیریت محیط زیست

سیستم مدیریت محیط زیست

در اين متن اطلاعاتي در رابطه با سیستم مدیریت محیط زیست ارائه شده است :

توجه روز افزون به حفظ محيط زيست و افزايش آگاهی، و انتظارات و الزامات طرف‌های ذینفع نسبت به توسعه پايدار، مستلزم نگرش سيستمی در اتصال با قوانين، ضوابط ملی و منطقه‌ای می‌باشد. در اين راستا كميته فنی 207 سازمان بین‌المللی استاندارد ،( ISO/TS 207) در سال 1996 سری استاندارد بین‌المللی ISO 14000 را در رابطه با سيستم مديريت محيط زيست، تدوين و منتشر نمود.

سری استاندارد ISO 14000 با پرداختن به موضوعات مختلف در زمينه محيط زيست، زمينه مناسبی را در سازمان‌ها برای درك مفاهيم محيط زيستی و به كارگيری روش‌های متفاوت در طرح‌ريزی، اجرا و كنترل فرآیندهای سازمان در توجه به رويكرد محيط زيست، فراهم می‌آورد.

از آنجا که منابع طبیعی و محیط زیست تنها متعلق به نسل های امروز نیست و آیندگان نیز از آن سهمی دارند و به منظور رعایت اصل توسعه پایدار که خواهان پیشرفت در زمینه صنعت و رفاه انسان و در عین حال حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است ، استقرار سیستمهای مدیریتی همچون سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001 می تواند جهت نیل به این مهم موثرباشد .

جهت مشاور ایزو کارشناسان آریان گستر پاسخگوی شما می باشند.
02177942240-77959675
در مسیر موفقیت با ما همراه باشید.
مشاوره ایزو 14001 تخصص ماست.