بازاریابی

بازاریابی بهترین زمان برای برقراری ارتباط و بازاریابی چه زمانی است؟ زمانی که سر شما شلوغ است؟ زمانی که سر شما شلوغ نیست؟ تقریبا همیشه بازاریابی باید یک اولویت در طول سال برای شرکت شما باشد. بسیاری از کارها ممکن است در زمان های مختلف از نظر اهمیت رتبه‌های مختلفی …

سنجش میزان رضایتمندی مشتری

سنجش میزان رضایتمندی مشتری در اين متن اطلاعاتي در رابطه با سنجش میزان رضایتمندی مشتری ارائه شده است : این استاندارد طبق ضوابط و مقررات بین المللی جهت مدیریت و برنامه ریزی رضایتمندی مشتریان می باشد. ایزو ۱۰۰۰۴ جهت رضایتمندی بیشتر، مشتریان را در خصوص طرح، برنامه ریزی و اجرا …

ایزو 10004

ISO 10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است. این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان ، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان ، مجموعه  گواهی …