ایزو چیست

ایزو چیست این سوال همیشه در ذهن بسیاری از افراد است. ایزو چیست. در زیر اطلاعات در مورد این کلمه قابل مشاهده است: در واقع ایزو مخفف International organization for standardization به معنای سازمانی جهانی برای استاندارد سازی یا همان سازمان جهانی استاندارد می باشد. وظیفه این نهاد بین المللی …