مدیریت و اداره نمودن افراد

مدیریت و اداره نمودن افراد   مدیریت و اداره نمودن منابع انسانی :مدیریت منابع انسانی نگرش در رابطه با مدیریت و اداره نمودن افراد است که بر اصول و مفروضات زیر متکی است : منابع انسانی مهمترین دارایی یک سازمان است مدیریت موثر و کارآمد آنها کلید موفقیت سازمان است  …

انتشار نوع آوری

نو آوری چگونه منتشر می شود مدل تسلا مزیت نسبی: آیا بهتر از محصولاتی است که جایگزین آنها می شود؟ مناسب تر از دیدگاه محیطی زیستی ارزانتر در مسافت های طولانی اما بسیار گرانتر سازگاری : آیا با ارزش و تجارب فعلی سازگاری و تطابق دارد؟ شما همانگونه رانندگی می …

جملات ارزشمند بیل گیتس

  جملات ارزشمند بیل گیتس  که باعث موفقیت او شد جملات ارزشمند بیل گیتس راه پیشروی مدیران بیل گیتس، مؤسس کمپانی مایکروسافت، از موفق‌ترین و ثروتمندترین افراد جهان است. او نوآوری های زیادی دارد؛ از راه اندازی شرکت نرم افزاری مایکروسافت تا تلاش بی‌وقفه‌اش برای ریشه کن کردن فلج اطفال …

نظام آراستگی 5S

نظام آراستگی 5S چیست؟ ⭕️نظام آراستگی 5 S، خلاصه عبارات Seiri (سازماندهی ), Seition ( نظم و ترتیب ), Shitsuke (انضباط) , Seiso (پاكیزه سازی) و Seiketus (استانداردسازی) می‌باشد؛ 5 S نظامی است كه در ژاپن بصورت نهادینه مورد استفاده قرار گرفته و نتایج بسیار خوبی را برای واحدهای صنعتی …