انواع ایزو در صنعت

انواع ایزو در صنعت متن زیر اطلاعاتی را در مورد انواع ایزو در صنعت ارائه می نماید. استاندارد های ایزو نه تنها به صورت عمومی برای تمامی واحد های صنفی طراحی گردیده بلکه به صورت تخصصی خاص صنایع مختلف نیز طراحی و تدوین گردیده است. برای مثال استانداردهای ایزو 9001 …