گواهی ایزو معتبر و تقلبی

بر اساس اخبار واصله و همچنین اخبار موجود در صفحه اول پرتابل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران،www.isiri.org، مرکز ملی تائید صلاحیت ایران اقدام به ساماندهی شرکت های گواهی کننده خارجی نموده است. بر این اساس می بایست تمامی نهادهای صدور گواهی معتبر که دارای اعتباربخشی عضو نهاد بین المللی …

شرکت های مشاور ایزو

تا بحال اندیشیده اید که رسالت شرکت مشاور ایزو چیست؟؟؟؟ آیا پیاده سازی سیستم درخواستی است؟؟؟؟ آیا آموزش استاندارد درخواستی است؟؟؟؟ آیا ارائه خدمات مشاوره در جهت ارتقای فرایندهای سازمان و فرهنگ سازمان است؟؟؟؟ آیا دلالی گواهینامه جعلی ایزو است؟؟؟؟ آیا حرافی است؟؟؟؟ جالب است بدانید که در پایش انجام …