ایزو 15189

ایزو 15189: ISO 15189  آزمایشگاه های پزشکی – مورد نیاز برای کیفیت و شایستگی یک استاندارد بین المللی که الزامات سیستم مدیریت کیفیت خاص به آزمایشگاه های پزشکی مشخص می کند. استاندارد توسط کمیته فنی استاندارد بین المللی استاندارد 212 (ISO / TC 212) توسعه یافته است. ISO / TC …

مشاوره ایزو 15189

مشاوره ایزو 15189 شرکت آریان گستر به عنوان مشاور سیستمهای مدیریت کیفیت آمادگی خود را جهت مشاوره ایزو 15189 در زمینه آموزش و استقرار سیستم استاندارد  در آزمایشگاههای طب(پزشکی) اعلام میدارد. این شرکت با توان تخصصی و استفاده از نیروهای با سابقه پیاده سازی ایزو 15189 در بیش از 50 …