ایزو 10015 مدیریت آموزش

ایزو 10015: این استاندارد راه حل پیشرفته و جامع را برای مدیریت صحیح و آموزش فراهم می کند که به نیازهای نیازهای مختلف مقررات جهانی مطابقت دارد. ISO 10015  کمک می کند شرکت ها، در حالی که کاهش هزینه ها، به حداکثر رساندن موفقیت، افزایش بهره وری و کاهش خطرات …

نقش ایزو 10015 در فرایند آموزش

نقش ایزو 10015 در فرایند آموزش ایزو 10015 فرایند آموزشی خوبی را تدارک می بیند و به سازمان ها در برنامه ریزی و ارزشیابی اثربخش آموزش بطور نظام یافته کمک می کند. علاوه بر این با مدیریت بهتر سرمایه انسانی، خدمات و محصولات مناسب تری ارائه شده که موجب رضایتمندی …