تکنیک های ایده پردازی

تکنیک های ایده پردازی تکنیک های ایده پردازی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بخش دوم ۶. استوری‌بورد ممکن است قبلا در مورد کاربرد این تکنیک در سینما مطالبی شنیده باشید. نقش استوری‌بورد در ایده پردازی هم تفاوت چندانی با کاربرد آن در سینما ندارد؛ یعنی قرار …

تکنیک های ایده پردازی

تکنیک های ایده پردازی تکنیک های ایده پردازی را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   بخش اول ۱. تکنیک اسکمپر: تکنیک SCAMPER روشی برای ایده پردازی است که توسط باب اِبری (Bob Eberie) طراحی شده و قدرت اراده را در ایده پردازی به عنوان محرک اصلی در نظر …