مفهوم ذهن‌آگاهی

مفهوم ذهن‌آگاهی mindfulness چیست؟ مفهوم ذهن‌آگاهی mindfulness چیست؟با ما همراه باشید: ذهن‌آگاهی رویکردی است که می‌توانیم با استفاده از تمرین‌های مختلف از جمله حضور و توجه به لحظه حال، احساسات و رویدادهای پیرامونمان را عمیق‌تر مشاهده کنیم، به سطح بالاتری از آگاهی درباره افکار و احساسات در لحظه دست یابیم …

ايده هاي باكينگهام

ايده هاي باكينگهام متن زیر در مورد ايده هاي باكينگهام مطالبی ارائه می کند:     مارکوس باکینگهام او یک محقق انگلیسی 52 ساله است که تمرکز تحقیقات خود را روی شناخت استعداد، آزاد سازی انرژی و بهبود عملکرد کارکنان قرار داده است دو دهه فعالیت به عنوان پژوهشگر ارشد …