کاهش مخارج استارتاپ‌ها

کاهش مخارج استارتاپ‌ها     استراتژی های خاص هر صاحب کسب و کاری استراتژی های خاصی برای پس انداز پول دارد. از آنجایی که کاهش تولید ایده خوبی برای این کار نیست، حذف مخارج و هزینه های اضافی بهترین ایده است،اما چه چیزهایی را میتوان در محل کار کم کرد …

ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید:

ایده های جدید و خلاقانه را برانگیزید و آنها را آزمایش کنید: آیا دوست دارید تمام ایده های خلاقانه را خودتان ارائه دهید؟ واقعیت این است که شما به تنهایی نمی توانید به تمام ایده های خلاقانه بیندیشید. و قطعا به افرادی نیاز دارید به افرادی نیاز دارید که بتوانند …