ایده داشتن

ایده داشتن       در گذشته نه چندان دور داشتن ایده میتوانست ارزشمند باشد اما در عصر آی تی عرضه ایده نسبت به تقاضا بسیار بالاتر است،حتی کار به جایی رسیده که اختراع هم دیگر ارزش چندانی ندارد،روزانه صدها اختراع در سراسر جهان ثبت میشود و تعداد کمی از …