ایجاد اعتماد ، کاهش ریسک ، بهبود زنجیره تامین

ایجاد اعتماد ، کاهش ریسک ، بهبود زنجیره تامین     سایت SEDEX سایت SEDEX یک بانک اطلاعاتی شناخته شده در دنیا میباشد که تبادل اطلاعات بین سازمان ها درباره تولید محصولات به صورت پایدار و اخلاقی در زنجیره تامین را فراهم می سازد،سازمان های عضو SEDEX میتوانند از طریق …