سه استراتژی موفقیت آمازون

سه استراتژی موفقیت آمازون از زبان جف بزوس       1- استانداردها اکتسابی هستند. بزوس معتقد است رسیدن به استانداردهای بالا اکتسابی هستند نه ذاتی. او می گوید: یک فرد جدید را وارد یک تیم قوی کنید. او سریعا خود را با استعدادهای بالای تیم منطبق خواهد کرد. 2- …