اجتناب از خستگی تصمیم گیری

توصیه هایی برای اجتناب از خستگی تصمیم گیری توصیه هایی برای اجتناب از خستگی تصمیم گیری را در متن زیر دنبال بفرمایید: اگر در شغل‌تان پیوسته در حال تصمیم‌گیری هستید، بی‌تردید پس از مدتی خسته می‌شوید و تصمیم‌های نامناسب می‌گیرید،مشکل هم تنها با تکرار «تو خسته نیستی!» حل نمی‌شود باید …