با افراد لجباز چگونه رفتار کنیم؟

با افراد لجباز چگونه رفتار کنیم؟ متقاعد کردن یک فرد لجباز و سروکله زدن با او، برای اینکه حرف ما را بپذیرد، کار بسیار سخت و خسته‌کننده‌ای است،آدم لجباز می‌تواند همکار،یا یکی از اعضای خانواده‌مان باشد،این فرد از اینکه نظر خودش را نادیده بگیرد و روش‌های جدید را امتحان کند، …

به دنبال معنا

به دنبال معنا متن زیر مطالبی را در مورد به دنبال معنا بودن را ارئه می نماید: ◊در فرهنگی که به سرعت، تکنولوژی و تقاضای مشتری بها می‌دهد، معنا در پس زمینه گم شده است؛ اما تمایل افراد به جست‌وجوی آن شدیداً پابرجا مانده است،بر اساس تحقیقات دانشگاه ویرجینیا، بیشتر …

تقویت مهارت گوش دادن

راهکارهایی برای تقویت مهارت گوش دادن فعالانه راهکارهایی برای تقویت مهارت گوش دادن فعالانه را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: حتما درباره اهمیت مهارت گوش دادن چیزهایی شنیده‌اید و بارها بهتان ثابت شده که این مهارت چقدر می‌تواند بر روابط شما و ارتباطات‌تان با اطرافیان‌تان تأثیر بگذارد. برای …

۱۰ توصیه برای کسب و کار در بحران اقتصادی

۱۰ توصیه برای کسب و کار در بحران اقتصادی     به 10 مورد زیر که در مورد کسب و کار در شرایط بحرانی می باشد توجه فرمایید: 1_ وارد هیچ قرض، بدهی و فعالیت های ریسکی جدیدی نشیم. 2_ ترجیحا فقط با بهترین و وفادار ترین مشتری هامون همکاری …