اهمیت فروش شخصی

فروش شخصی چیست و چه اهمیتی دارد؟ اهمیت فروش شخصی را در متن زیر می توانید مطالعه بفرمایید: قسمت بعدی ویژگی‌های فروشندگی بعید به نظر می‌رسد فروش تحمیلی (hard sell) کنار گذاشته شود، ولی کارشناسان حوزه‌ی فروشندگی همگی بر این باورند که فروش تحمیلی در نظر مردم، بسیار ناخوشایند است. …