اهمیت طراحی در بازاریابی برند

اهمیت طراحی در بازاریابی برند اهمیت طراحی در بازاریابی برند  قسمت پایانی دانستن این نکات چه کمکی به برندینگ می‌کند؟ -با بررسی طراحی شرکت‌های موفق در یک صنعت می‌بینیم که رویه غالب چیست و همان را دنبال می‌کنیم. -برای مثال یک خرده‌فروشی آنلاین برای اینکه نسبت به سایر خرده‌ فروشی‌های …

اهمیت طراحی در بازاریابی برند

اهمیت طراحی در بازاریابی برند اهمیت طراحی در بازاریابی برند قسمت چهارم پیام را شفاف و مستقیم منتقل کنید. یکی از نکات مهم در طراحی این است که طرح علاوه بر سادگی باید شفاف هم باشد. اگر طرحی ابهام داشته باشد مردم نمی‌توانند در مدت‌زمان کم آن را به‌ راحتی …