منبع قدرت در میز مذاکره

منبع قدرت در میز مذاکره منبع قدرت در میز مذاکره چهار منبع قدرت برای حاضر شدن در پای میز مذاکره ▪️قسمت اول هدف اصلی یک مذاکره‌کننده پشت میز مذاکره این است که به بهترین نتیجه ممکن برسد. ▪️این نتیجه می‌تواند حقوق بالاتر، قطعات جانبی بیشتر هنگام خرید یک خودرو یا …