چرا باید هدف را مشخص کرد؟

چرا باید هدف را مشخص کرد؟ متن زیر با عنوان چرا باید هدف را مشخص کرد؟ راهگشای سوالات شماست.با ما همراه باشید: هنگام آغاز کردن هر وظیفه باید اهداف روشنی تعیین شود. چرا که : -اهداف حدود کار را تعیین کرده و ذهن و فعالیت شخص را برای انجام دادن آن …

قوانین موفقیت از نگاه برایان تریسی

قوانین موفقیت از نگاه برایان تریسی      قانون وضوح هدف هرچقدر با وضوح بیشتری بدانید که چه می خواهید و حاضرید چه اقداماتی برای دستیابی به آن انجام دهید احتمال موفق شدن و رسیدن به آنچه می خواهید بیشتر می شود.  قانون رشد اگر درحال رشد فکر نیستید پس …