چگونه مدیر خوبی باشیم

 چگونه مدیر خوبی باشیم متن زیر مطالبی را در مورد چگونه مدیر خوبی باشیم،بیان می نماید:  اهداف سازمانی را مشخص کنید مشخص کنید که سازمان شما قرار است به کجا برسد، پرسنل را دررسیدن به هدف شریک کنید،اگر بدانند که هدف سازمان چیست و وظیفه آن ها در این مسیر …

۵ وضعیت تعارض در سازمان

۵ وضعیت تعارض در سازمان ۵ وضعیت تعارض در سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: ◊تعارض موضوعی رایج و کلیشه ای است که همواره در یک سازمان وجود دارد اما تاثیر آن در روند حرکتی سازمان بسیار زیاد و قابل توجه است،بنابراین نحوه برخورد و مدیریت مناسب …

هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید

هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید متن زیر با عنوان هدفها را به بخش های کوچکتر تقسیم کنید در مورد اهداف می باشد،با ما همراه باشید: هدف های بلندمدت ساده ترین راه برای اینکه گروه شما در مسیر بالندگی قدم بردارد این است که هدف های بلندمدت خود را …

با مشارکت کارمندان هدف گذاری کنید

با مشارکت کارمندان هدف گذاری کنید     هدف گذاری با کارمندان کارایی موثر نیازمند اهداف روشن و مشخص است،اگر با مشارکت کارمندان خود هدف گذاری نکنید، اغلب سازمانی روی دستتان می ماند که هیچ جهت گیری ندارد و کارمندانش چالش های خاصی در پیش ندارند، بنابراین انگیزه ای برای انجام …