ممیزی مراقبتی

ممیزی مراقبتی در این بخش اطلاعاتی در رابطه با ممیزی ئاخلی ارائه شده است: ممیزی مراقبتی یک ممیزی دوره ای است که توسط ممیز شخص ثالث انجام می گیرد و هدف آن نظارت بر روی سازمان است تا الزامات استاندارد ایزو را رعایت نموده باشد. نهاد گواهی دهنده به صورت …

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی

تفاوت ممیزی صدور و ممیزی مراقبتی ممیزی صدور گواهینامه ایزو: ممیزی صدور گواهینامه ایزو، همانگونه که در مقالات پیشین اشاره شد، بخش از فرایند صدور گواهینامه ایزو است که طی آن تیم ممیزی از طرف شرکت صدور گواهینامه ایزو در محل سازمان حاضر شده و میزان انطباق سازمان را با …

اهداف و انگيزه‌هاي مميزي

اهداف و انگيزه‌هاي مميزي برای مطالعه در مورد اهداف و انگيزه‌هاي مميزي متن زیر را ملاحظه نمایید.: تعيين تطابق يا عدم تطابق فعاليت ها در يك سيستم كيفيت با ويژگي هاي مشخص و تعيين شده تعيين ميزان اثربخشي فعاليت هاي برنامه ريزي و اجرا شده يك سيستم كيفيت، در برآوردن اهداف …