مدل 5 عاملی شخصیت

 مدل 5 عاملی شخصیت  مدل 5 عاملی شخصیت چیست؟ مدل 5 عاملی شخصیت (Five Factor Model) که به آن BIG 5 یا مدل شخصیت نئو هم گفته می شود، یکی از مدل های شناخته شده و بسیار کاربردی برای تحلیل شخصیت، مخصوصا برای شناسایی استعدادها و جذب افراد در سازمان …