انواع ایزو در صنعت

انواع ایزو در صنعت متن زیر اطلاعاتی را در مورد انواع ایزو در صنعت ارائه می نماید. استاندارد های ایزو نه تنها به صورت عمومی برای تمامی واحد های صنفی طراحی گردیده بلکه به صورت تخصصی خاص صنایع مختلف نیز طراحی و تدوین گردیده است. برای مثال استانداردهای ایزو 9001 …

انواع ایزو

انواع ایزو تاکنون استانداردهای بسیار زیاد و متنوعی در جهان طراحی گردیده اند.سهم بسیار زیادی از این استانداردها متعلق به International Organization for Standardization سازمان جهانی استاندارد (ISO)میباشد. شاید درحدود چند صد هزار استاندارد توسط سازمان مذکور طراحی گردیده است. تعداد محدودی از این استانداردها نیز درون کشور ما رواج …

ایزو 10004

ISO 10004 چارچوبی بین المللی برای مدیریت و برنامه ریزی در جهت رضایت مندی مشتریان است. این استاندارد راهنمایی است در خصوص طرح و برنامه ریزی و اجرای برنامه هایی در جهت رضایت بیشتر مشتریان ، این استاندارد باعث می شود که با طبقه بندی نیازهای مشتریان ، مجموعه  گواهی …