مدیریت سطحی و راهکارهای بهبود آن

مدیریت سطحی و راهکارهای بهبود آن ◊مدیریت سطحی واژه‌ای است که من به مجموعه‌ای از رفتارها اطلاق کرده‌ام که طی ۲۴ سال مدیریتم شاهد رخ دادن آنها بوده‌ام: مدیریت ضعیف در عملکرد، تمایل به اجتناب از تعارض‌ها با کارمندان و به‌طور کلی مسوولیت‌پذیری اندک،همان طور که این اسم نشان می‌دهد، …

توانایی یادگیری

توانایی یادگیری متن زیر مواردی را در مورد توانایی یادگیری خدمت شما عزیزان ارائه می نماید: قسمت اول ايجاد توانایی يادگيری اصلی ترين شرط برای ايجاد تغييرات مؤثر بر بهره‌وری سازمان است. تا وقتی توانایی يادگيری بخشي از استراتژی تغيير نشده‌اند، هر تلاشی محكوم به شكست است. اقدامات يادگيری بايد …

7 اشتباه رایج در کسب و کارتان

7 اشتباه رایج که می‌تواند کسب و کارتان را نابود کند 7 اشتباه رایج که می‌تواند کسب و کارتان را نابود کند را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: شروع کار تنها با یک بنیان‌گذار: اگر بیوگرافی اغلب کارآفرینان موفق را مطالعه کنید،‌ می‌بینید که هر بنیان‌گذار، با همکاری …