به همکارانتان کمک کنید

به همکارانتان کمک کنید تا روزی مدیر بزرگی شوید به همکارانتان کمک کنید تا روزی مدیر بزرگی شوید و بتوانید یک سازمان بزرگ را اداره کنید: تجربه نشان داده که مدیران رده‌های پایین و کارمندانی که در محل کار به همکاران خود کمک می‌کنند و گرهی از کار آنها باز …

لزوم اقتدار در رهبری و مدیریت

لزوم اقتدار در رهبری و مدیریت     مدیریت موفق اقتدار و ابهت، اصلی جدایی‌ناپذیر از مدیریت موفق است و افراد مهربان و دل‌نازک نمی‌توانند در این حوزه پیشرفت قابل توجهی داشته باشند، رهبران برای داشتن رابطه‌ی ایده‌آل با افراد زیردست باید منشی مقتدرانه به همراه مقداری چاشنی مهربانی داشته …