هزینه های کیفیت COQ

هزینه های کیفیت COQ ◊هزینه های فقدان کیفیت به چهار دسته هزینه های شکست داخلی،شکست خارجی،پیشگیری و ارزیابی طبقه‌بندی می‌شود و موضوعات هر یک از دسته‌های هزینه های کیفیت COQ با توافق جمعی در درون سازمان تعیین می شود،هزینه های فقدان کیفیت برای هر سازمان باید متناسب با آن سازمان …

عوامل موثر بر انطباق

عوامل تاثیر گذار بر انطباق پذیری متن زیر مواردی را در مورد عوامل موثر بر انطباق پذیری را ارائه می نماید:   بسته‌بندی در تعدادی از بازارها، سرقت محموله‌های صادراتی، شرکت‌ها را مجبور به استفاده از کدهای ارسال فقط روی قسمت بیرونی بسته‌بندی محصول کرده است. در ارسال محموله‌های بزرگ، …

ایزو TS16949 صنعت خودرو

ایزو TS16949 را بهتر بشناسیم لزوم رعایت استاندارد  در مدیریت کیفیت در صنعت قطعات خودرو و خودرو سازی بر همگان روشن است .   ⭕️استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت خودروسازی ISO TS 16949 : 2009 بر اساس نیازمندی های كیفیت تعیین شده توسط گروه های اجرایی IATF و به …

عدم انطباق و اقدام اصلاحی

انطباق برآورده شدن یک الزام یادآوری 1: در زبان انگلیسی با لغت Conformance هم معنی است اما منسوخ شده است. در فرانسه با لغت Compliance هم معنی است اما منسوخ شده است.   عدم انطباق برآورده نشدن یک الزام (3.03)    اقدام اصلاحی اقدامی برای حذف علت یک عدم انطباق …