اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری

۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری ۹ درس از اقتصاد رفتاری درباره انتخاب و تصمیم گیری را در متن زیر دنبال بفرمایید: 1) انگیزه مهم است. ◊شاید بتوان گفت که مهم‌ترین انگیزه هر فردی برای انجام کاری، پیگیری نفع شخصی باشد،در نتیجه، دوری از درد و …

۵ چالش پیش‌روی شرکای کسب و کار

۵ چالش پیش‌روی شرکای کسب و کار ۵ چالش پیش‌روی شرکای کسب و کار را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید: ◊اگر برای غلبه بر چالش‌ها و تنش‌های کسب و کارتان به‌دنبال شریک تجاری هستید،‌ باید بدانید همکاری با شریک تجاری ممکن است چندان ساده نباشد. بهتر است قبل …