انسجام گروهی

انسجام گروهی     کار کردن در گروه کار در گروه یک فعالیت کلیدی برای افراد در اکثر محیط‌ های شخصی و حرفه‌ای است انواع مختلفی از گروه وجود دارند که به‌طورکلی می‌توانند بسته به این‌که گروه مبتنی بر وظیفه باشد یا تجربه، به دودسته تقسیم شوند گروه‌ها در ساختار …