انسانهای حوصله سر‌بر

چرا انسانهای حوصله سر‌بر از ماجراجوها موفق ‌ترند؟ چرا انسانهای حوصله سر‌بر از ماجراجوها موفق ‌ترند؟با ما همراه بمانید: ♦ دلال‌های سهام، با یقه‌ی پیراهن باز و آستین‌های بالازده، همزمان در چند گوشیِ تلفن فریاد می‌زنند و حرکات بدن‌ شان طوری است که انگار زندگی‌شان به این تماس‌ها وابسته است، …

چند نکته ی سازمانی

چند نکته ی سازمانی چند نکته ی سازمانی مهم را می توانید در متن زیر مطالعه بفرمایید:   برای حفظ و ارتقا در یک سازمان چگونه کار کنیم؟ قابل اعتماد و صادق باشید، این اصل اول در انجام هر کاری است سر وقت کار را تحویل دهید همان کاری را …

نحوه مدیریت انسان‌های خلاق

نحوه مدیریت انسان‌های خلاق نحوه مدیریت انسان‌های خلاق در ادامه دنبال کنید:   -مردی بود که پاییز هرسال در آبگیر مزرعه اش به تماشای مرغابی های مهاجر می نشست و به آنها غذا میداد. -او مرغابی ها را دوست داشت و با حسن نیت اینکار را میکرد. -اما به مرور …

یک انسان خردگرا چه ویژگی هایی دارد؟

یک انسان خردگرا چه ویژگی هایی دارد؟   کارل پوپر معتقد است: ” یک خردگرا شخصی است که برای او یادگیری از اثبات حقانیت خود مهم تر است، کسی که مایل به یادگیری از دیگران است، نه فقط با مصادره عقاید دیگران بلکه با اجازه رضایتمندانه به دیگران برای نقد …