تفکر دلفینی

تفکر دلفینی چیست؟ تفکر دلفینی چیست؟با ما همراه باشید:     دلفین ها نوعی از حیوانات دریایی هستند این پستان‌داران آبزی باهوش،دارای روحیه همکاری هستند ودر ارتباطات خود شیوه برنده–برنده را برگزیده‌اندف،دلفین هیچ کمبودی ندارد ومی خواهد که همه چیز را با همگان تقسیم کند. ۴ دلفین دیگر اگر یک …

رویکردهای راهبردی

رویکردهای راهبردی رویکردهای راهبردی مهم در افکار مدیریتی خود را در متن زیر دنبال بفرمایید:     بامنطق مورچه ها «یک مورچه هرگز تسلیم نمی شود» اگر آنها به سمتی پیش بروند و شما سعی کنید متوقف‌شان کنید به دنبال راه دیگری می‌گردند،بالا می‌روند، پایین می‌روند، دور می‌زنند،آنها به جستجوی …