تاثیرگذاری کرونا

پیش بینی ۱۲ استراتژیست جهانی از تاثیرگذاری کرونا بر تحولات آنی جهان ♦فارن پالسی از ۱۲ متفکر برجسته خواسته است تا پیش‌بینی کنند ⁧کرونا⁩ چگونه بر روابط سیاسی و اقتصادی جهان تاثیر خواهد گذاشت. ‏استیون والت: ♦قدرت گیری ناسیونالیسم، کمرنگ‌تر شدن گلوبالیسم و تضعیف بازار آزاد. ‏رابین نیلبت، رئیس چتم …