پایش و اندازه گیری فرایند

پایش و اندازه گیری فرایند: برای كنترل عملكرد فرايندهاي شناسايي شده و حفظ روند حركت آن ها در راستاي تحقق اهداف كلان سازمان ،‌ شاخص هاي اثربخشي در فرايندهاي مختلف تعيين میگردند كه پس از تصويب مديريت ارشد براي مدتي مورد اندازه‌گيري قرار مي‌گيرند .   نتايج محاسبات و اندازه‌گيري‌ها …