نکته های مدیریتی

نکته های مدیریتی     علاقه به طرح ها و برنامه ها اگر کارمندانتان علاقه‌ای به طرح‌ها و برنامه‌های شما نشان نمی‌دهند یا وظایف جدید را با اکراه قبول می‌کنند، علامت دیگری برای خطر از دست دادن اعتبار رهبری است،به جای سرزنش دیگران و اتهام ناسازگاری به آنان، باید مهارت‌‌های …