انتقاد به مدیر

انتقاد به مدیر     سال گذشته طی چند روز برگزاری کانون ارزیابی برای یکی از سازمان های بزرگ کشور فرصتی فراهم شد که از طریق یک پرسشنامه با رویکرد فرافکن از صدها نفر کارمند و کارشناس سئوالاتی بپرسیم و با کمک پاسخ ها شناخت بیشتری از آنان به دست …