امید، انتظار، دوپامین

امید، انتظار، دوپامین امید، انتظار، دوپامین را در متن زیر دنبال بفرمایید:   احتمالاً شما افراد زیادی را دوروبر خودتان دیده‌اید که حاضر نیستند به خاطر یک لیوان آب تا یخچال بروند اما برای یک نخ سیگار که چه عرض کنم، برای یک چوب‌کبریت حاضرند در نیمه‌شب دربه‌در به دنبال …

یادگیری اجتماعی

مدل یادگیری اجتماعی مدل یادگیری اجتماعی را در متن زیر می توانید دنبال بفرمایید:   Darabifar این مدل یک فرمول پیش بینی رفتار است که توسط جولیان بی روتر(Jolian b. Rotter )توسعه یافته است. ماهیت این مدل بیانگر تعامل (Interaction) فرد با محیط پیرامونش است. هیچ کس نمی تواند ادعا …