عوامل تاثیر گذار بر انطباق پذیری

عوامل تاثیر گذار بر انطباق پذیری متن زیر مطالبی را در مورد عوامل تاثیر گذار بر انطباق پذیری را اراده می نماید: اثرات مرتبط با کشور مبدا کشور مبدا محصول که نوعاً با عبارت “ساخته شده در کشور” خطاب می‌شود،تاثیر قابل ملاحظه‌ای روی ادراکات از کیفیت محصول می‌گذارد. جهت مشاوره ایزو و …