ده نکته از کتاب اثر مرکب

ده نکته از کتاب اثر مرکب ده نکته از کتاب اثر مرکب را در متن زیر دنیال بفرمایید: قسمت اول ۱- سکه جادویی یک ریالی ◊اثر مرکب اصل به دست آوردن پاداشهای بزرگ از طریق مجموعهای از انتخاب های کوچک و هوشمندانه است،یعنی شما با قدمهایی کوچک که خیلی به …

خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید

خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید در متن زیر انتخاب های درست را می توانید تفکیک کنید:   اینجا در قرن 21 که اطلاعات با سرعت نور حرکت می‌کند و فرصت‌های تغییر و پبشرفت به‌نظر بی‌ انتها می‌رسد، برای انتخاب روند زندگی …

خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید

خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید خود را با انتخاب‌های زیاد اشباع نکنید با ما همراه باشید:   اینجا در قرن 21 که اطلاعات با سرعت نور حرکت می‌کند و فرصت‌های تغییر و پبشرفت به‌نظر بی‌ انتها می‌رسد، برای انتخاب روند زندگی و کار با موقعیت‌های مختلفی روبه‌رو هستیم، …

مفهوم استراتژی انتخاب یا گزینش

مفهوم استراتژی انتخاب یا گزینش     استراتژی انتخاب ذر استراتژی انتخاب یا گزینش انتخاب مرحله ای است برای پذیرفتن و یا رد تقاضاهای متقاضیان کار به طوری که شایسته ترینو مناسب ترین آن ها برگزیده شوند. انتخاب ناصحیح و بی رویه هزینه های گزاف آموزشی،کم کاری،پایین بودن کیفیت کار …