هفت عاملی که منجر به بی‌انگیزگی کارکنان شما خواهد شد

هفت عاملی که منجر به بی‌انگیزگی کارکنان شما خواهد شد       اگر شما مدیر یک شرکت هستید و ناخودآگاه هر یک از این کارها را در محیط کار خود انجام می‌دهید، در واقع در حال ناامید کردن کارکنان خود هستید و آن‌ها را به جستجو برای شغلی دیگر …