چگونه فن بیان قوی داشته باشیم2

چگونه فن بیان قوی داشته باشیم(قسمت دوم)     2)بستر ذهنی مناسب ایجاد کنید مغز انسان اطلاعات دریافتی را براساس چارچوب‌های ذهنی خود طبقه‌بندی و تحلیل می‌کند،یعنی با توجه به بستر و زمینه‌ای که هر فرد در ذهن دارد، نسبت به داده‌های جدید واکنش‌های متفاوتی خواهد داشت، گذشته‌ی ما، تجربه‌ها، …