تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری

تشریح بند7-2-3 استاندارد ارتباط با مشتری   جهت یادآوری به بیان بند استاندارد می پرازیم: در این بند مشخصه فنی بیان می دارد که سازمان باید ترتيبات موثري براي ارتباطات با مشتريان در زمينه هاي زير تعيين نموده و مستقرسازد: تشریح بازخورد از مشتری، از جمله شکایات مشتری بازخورد از …

دوره ایزو (دوره آموزشی ایزو)

دوره های استانداردهای بین المللی در آکادمی شرکت آریان گستر آموزش ایزو برگزار میگردد. تمامی دوره ها به همراه پذیرایی و اعطای مدرک میباشد. لازم به ذکر است هزینه ی دوره ها با تماس تلفنیدر دسترس شماست.با تامل بر روی قیمت به راحتی به این نتیجه خواهید رسید که هزینه های …