اقلام غیر ضروری 5S

اقلام غیر ضروری 5S (1قفسه‌ها و گنجه‌ها (2گذرگاه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و گوشه‌ها (3محل نگهداري لوازم و محل توليد و نگهداري قطعات در دست ساخت (4محل نگهداري مته‌ها، ابزارها و وسايل اندازه‌گيري (5مكان نگهداري اقلامي كه ممكن است در آينده استفاده شوند (6كنار ستون‌ها و راه‌پله‌ها (7كف طبقات، روي زمين و پارتيشن‌ها (8ديوارها …