فرهنگ و ساختار سازمان

آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان آشنایی با فرهنگ و ساختار سازمان را می توانید در متن زیر دنبال بفرمایید: آشنایی با مراحل ده‌گانه چرخه‌ عمر سازمان آدیزس قسمت سوم: 6. شانه‌های پیری (ثبات) ◊نشانه‌های پیر شدن سازمان ممکن است در نگاه اول چندان واضح نباشند،احتمالا اولین نشانه‌های زوال را …