رهبری انطابقی

رهبری انطابقی چیست؟ رهبری انطابقی چیست؟با ما در متن زیر همراه بمانید:   ران هیفتز (Ron Heifetz)، استاد دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۹۴ در کتاب خود تحت عنوان “Leadership Without Easy Answers”، بیان می‌کند که رهبریِ انطباقی مجموعه ای از استراتژی‌ها و اقداماتی است که می‌توان از آنها برای غلبه …

اهداف و اقدامات

اهداف و اقدامات را برای تیمتان شفاف کنید اهداف و اقدامات را برای تیمتان شفاف کنید،موارد زیر را دنبال بفرمایید:     -برخی زمانها به دلیل عدم تفهیم صحیح هدف نهایی همچنین بی توجهی و بازخورد ندادن به اعضای تیم، آنها درباره مقصد نهایی دچار تردید می شوند. پیشنهاد میکنیم …