سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی

سرمقاله‌ای از دکتر مسعود نیلی گسترش سریع ویروس کرونا، چالش‌های مهمی را برای کشور ما به وجود آورده است، مهار این مشکل به میزان قابل توجهی وابسته به همراهی آحاد مردم با درخواست‌ها و توصیه‌های مسئولان ذیربط در زمینه تغییر در شیوه زندگی است،اعمال این تغییر در درجه اول نیازمند …