افسردگی و خستگی

افسردگی و خستگی افسردگی و خستگی چرا افسردگی موجب احساس خستگی می‌شود؟ افسردگی احتمالا با بروز تغییرات در انتقال دهنده های عصبی مغز مانند دوپامین، نوراپی‌نفرین و سروتونین مرتبط است. این انتقال دهنده های عصبی نقش های مهمی در تنظیم سطوح انرژی، خواب، اشتها، انگیزه و لذت ایفا می کنند.افسردگی …

تراژدی خوشبختی گم شده

تراژدی خوشبختی گم شده تراژدی خوشبختی گم شده را در متن ذیل دنبال بفرمایید:   گزینه ها پیش روی ما وقتی جوان هستیم (بیست و پنج سال اول زندگی) دنیایی از گزینه ها پیش روی ما وجود دارد. می خواهیم فضا نورد شویم پول دار شویم. همسری فوق العاده داشته …